Chat with us, powered by LiveChat

Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams fiziniams asmenims, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles jums, t.y. Pirkėjams, naudojantis Elektroninės parduotuvės boldcup.eu (toliau - Elektroninė parduotuvė; Pardavėjas) siūlomomis paslaugomis.

1.2. „BoldCup“ prekės ženklas bei elektroninė parduotuvė www.balodcup.eu priklauso UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvei, įmonės kodas 123946644, veiklos adresas Maišinės k. 1-2, Maišinė, LT-21401 Trakų r.. UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė valdo duomenys, kuriuos surenka, kai jūs naršote po šį tinklapį ar perkate produktus. Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl asmens duomenų panaudojimo ar šios privatumo politikos maloniai prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių el. paštu [email protected], tel.+370 660 56665.

1.3. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu boldcup.eu tinklalapyje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant boldcup.eu tinklalapyje ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Elektroninės parduotuvės, esant naujai Privatumo Politikos versijai, ją perskaityti ir patvirtinti.

1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens indentifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens, fiziologinės, genetinės psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

1.5. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Elektroninės Parduotuvės Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma boldcup.eu paskyroms. Asmenys, norintys registruotis Elektroninėje parduotuvėje privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID.

1.6. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

1.7. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

 

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

2.1. Informacija, kurią galime turėti apie Jus:

2.1.1. Kai Jūs registruojatės mūsų elektroninėje parduotuvėje ir atliekate pirkimą Jūs suteikiate mums tokius asmens duomenis: vardą pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, taip pat, mes rinksime prisijungimo bei mokėjimų informaciją.

2.1.2. Kai naršote mūsų elektroninės parduotuvės tinklapyje, nepriklausomai nuo to ar esate užsiregistravę ar ne, perkate produktus, registruojatės gauti naujienlaiškius, mes rinksime tokią informaciją kaip jūsų vieta, kalba, IP adresas, puslapius, kuriuose buvote, ar produktus, kuriais domėjotės ar nusipirkote bei duomenys apie prietaisą, kuriuo naudodamiesi pasiekėte mūsų tinklapį.

2.1.3. Kai jūs arba mes su jumis susieksime telefonu, telefono pokalbiai gali būti įrašomi kokybės kontrolės, treniruočių ar saugumo sumetimais. Apie įrašoma pokalbį visada jūs įspėsime prieš pradedami pokalbį.

2.2. Kam mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

2.2.1. Siekiant įvykdyti jūsų užsakymą mums reikės identifikuoti jus, vadinasi, kad tinkamai galėtume sudaryti su jumis sutartį mums reikalinga jūsų kontaktinė informacija ir mokėjimo informacija.  Atkreipkite dėmesį, kad jūsų duomenys gali būti perduodami kitai trečiosios šalies įmonei, kad jie pateiktų ar pristatytų užsakytą produktą. Taip pat jūsų duomenys, siekiant tinkamai įvykdyti mūsų įsipareigojimus, pavyzdžiui: grąžinimas, garantijos ir pan. bei siekiant įvykdyti įstatymų reikalavimus sandorių saugojimui, išlaikyti pagrįstą ir įstatymų reikalaujama laikotarpį.

2.2.2. Siekiant informuoti jus apie atsiradusius naujus ar panašius produktus bei paslaugas apie kurių atsiradimą jūs prašėte informuoti elektroniniu paštu ar telefonu.

2.2.3. Siekiant tiesioginės rinkodaros tikslais jums pateikti pasiūlymus, informaciją apie akcijas ar nuolaidas.

2.2.4. susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, arba aptikome klaidų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

2.2.5. Siekiant suteikti jūsų prašomą paslaugą.

2.2.6. Siekiant užregistruoti jus elektroninėje parduotuvėje.

2.2.7. Siekiant administruoti bei užtikrinti sklandu mūsų elektroninės parduotuvės veikimą.

2.2.8. Siekiant analizuoti ir pagerinti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve.

2.2.9. Siekiant analizuoti ir pagerinti mūsų rinkodarą.

2.2.10. Siekiant pateikti jums ir kitiems elektroninės parduotuvės lankytojams pasiūlymus ir rekomendacijas, kurios būtų įdomios jums ar puslapio lankytojams.

2.2.11. Siekiant apsaugoti elektroninę parduotuvę.

2.2.12. Siekiant apdoroti atliekamus mokėjimus ir apsisaugoti nuo sukčiavimo, tokiu atveju mes net galime perduoti jūsų duomenis tretiesiems asmenims.

2.3. Mes pažadame neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.3.1. jei yra aiškus Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

2.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Elektroninės parduotuvės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas užsisakytas paslaugas. Teikdami asmens duomenis šiuo pagrindu mes visada stengiamės užtikrinti, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį

2.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti ar kitais įstatymo numatytais atvejais kai reikia įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

2.4. Asmens duomenys saugomi:

2.4.1. Mes nesaugosime jūsų asmeninės informacijos ilgiau, nei būtina, ir mes saugosime tik tą asmeninę informaciją, kuri yra būtina atsižvelgiant į mūsų siekiamus tikslus.

2.4.2. Jūsų asmeninė informacija, kurią suteikėte registruodamiesi Elektroninėje parduotuvėje bus saugoma tol, kol egzistuos jūsų paskyra.

2.4.3. Jei susisieksite su klientų aptarnavimo centru jūsų duomenis saugosime tiek, kiek būtina išspręsti situacijai/užklausai ir neilgą laiko tarpą po to, kai situacija (užklausa) bus išspręsta.

2.4.4. Atlikus pirkimą elektroninėje parduotuvėje, mes paprašysime asmeninės informacijos, reikalingos atlikti mokėjimams ir su mokėjimais susijusią informaciją mes saugosime tiek, kiek to reikalaują įstatymas.

2.4.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Elektroninės parduotuvės vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.5. Pirkėjas turi šias teises:

2.5.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

2.5.2. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

2.5.3. kreiptis į Elektroninės parduotuvės administraciją, tinklalapyje nurodytu elektroninio pašto adresu, dėl Paskyros panaikinimo.

2.5.4. pateikęs užklausą Pardavėjui, raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

2.5.5. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu, reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

2.5.6. Nesutikdamas su Privatumo politika bei tuo, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų Elektroninėje parduotuvėje.

2.5.7. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Elektroninės parduotuvės kaip pardavėjo ar iš Partnerių.

2.5.8. Elektroninė parduotuvė suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Elektroninėje parduotuvėje arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.6. Asmens duomenų apsauga:

2.6.1. Pardavėjas tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

2.6.2. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Elektroninės parduotuvės puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

2.6.3. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis. Jeigu Pirkėjo Asmens duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, jis nedelsiant turi informuoti Pardavėją.

 

3. ASMENS DUOMEŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

3.1.1. Pirkėjas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.

3.1.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Elektroninė parduotuvė turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.1.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, Pardavėjas jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

3.1.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją, elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.1.5. Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti..

3.2. Slapukų naudojimas

3.2.1. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės Elektroninės parduotuvės paslaugos į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai (Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius). www.boldcup.eu elektroninėje parduotuvėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

3.2.2. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

3.3. Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapukas
Slapuko funkcija
Google Analytics Priemonė internetinių svetainių lankomumui analizuoti
Google Adwords Google reklamos įrankis.
Form_key  Puslapio funkcionalumui užtikrinti 
Mage-cache-sessid  Puslapio funkcionalumui užtikrinti 
Mage-cache-storage Puslapio funkcionalumui užtikrinti 
Mage-cache-storage-section-invalidation  Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Mage-translation-file-version Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Mage-translation-storage Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Popup_modal_check  Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Private_content_version Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Persistent_shopping_cart  Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
Section_data_ids Puslapio funkcionalumui užtikrinti  
X-Magento-Vary  Puslapio funkcionalumui užtikrinti  


4.  Baigiamosios nuostatos

Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos numatyta tvarka.